අපගේ දැක්ම.

රජයේ ඉඩම් නිසි කළමණාකරණය තුලින් දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර.

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිරවුල් කිරීම, බැහැර කිරීම හා ආදායම් රැස් කිරීම තුලින් දකුණේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය හා ආර්ථිකය නංවාලීමට දායක වීම.

ආයතනයේ විශේෂත්වය

​මතු පරපුරේ ඉඩම් අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් හා සංවර්ධනය කරමින් ඉඩමෙන් ප්‍රශස්ත ඵල නෙලන දකුණු පළාත​ක් යන දැක්ම සහිත අපගේ ආයතනය ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් සැනින් ලබාදීමට කැමැත්තෙමු.

ෆේස්බුක් පිටුව

නවතම පුවත්

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ III/II/I වන ශ්‍රේණියේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2020
දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ III/II/I වන ශ්‍රේණියේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2020 අයදුම්පත්‍රය හා උපදෙස් පහත සබැඳියෙන් භාගත කර ගන්න. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2020-07-31 වන අතර, ඔබ විසින් මාර්ගගත ක්‍රමයට අයදුම් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබා ගන්නා මුද්‍රිත පිටපත් 2020-07-27 දිනට පෙර ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එවිමට කටයුතු කරන්න. http://tiny.cc/lan9rz
කාර්යාල හැඳුනුම්පත සකස් කිරීම
කාර්යාල හැඳුනුම්පත නොමැති සියළු නිලධාරින් සහ දැනට ලබා දී ඇති හැඳුනුම්පත් භාවිත කළ නොහැකි තත්වයට පත්වී ඇති නිලධාරින් සඳහා නව හැඳුනුම්පත් සකස් කිරිමට තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා පහත සබැඳියේ ඇති ආකෘතිය භාගත කර ගෙන සම්පූර්ණ කළ ආකාතිය Scan කර පහත විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට ([email protected]) 2020.07.25 දිනට පෙර එවීමට කටයුතු කරන්න. https://tinyurl.com/y7lmq52d
ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් 2020.07.07 ගාල්ල දිස්තික්කය,2020.07.09 මාතර දිස්ත්‍රික්කය,2020.07.10 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය සඳහා පැවැත්වේ.වැඩි විස්තර අදාළ දිස්ත්‍රික්කය භාර සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් මගින් ලබාගන්න.
ගෙවතු වගා තරඟය
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන් සඳහා වන ගෙවතු වගා තරඟය සඳහා දැනටමත් සූදානම් නිළධාරීන් ඒ බව තම දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් වෙත දැනුම් දෙන්න.
2020 වර්ෂයට අදාළ ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කිරීම.
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත අනුයුක්ත කර සිටින සියලුම ඉඩම් නිළධාරීන්,ජනපද නිළධාරීන් ,සංවර්ධන නිළධාරීන් විසින් 2020 මැයි 31 දක්වා ඉටුකරන ලද රාජකාරී පිළිබඳ ප්‍රගතිය 2020 ජුනි 15 දිනට පෙර ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන්න.එම තොරතුරු මත ඉදිරි කාලය තුළ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික සැලැස්ම සංශෝධනය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.
මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාස සඳහා දඩ මුදල් සහ පොළිය අය නොකිරීම
කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රටේ පවතින තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ ඉඩම් වලින් බදු මුදල් අය කිරීමේ දී දඩ මුදල් සහ පොළීය 2020 මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාස සඳහා අය කිරීමෙන් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

සම්බන්ධ වන්න අප සමග

වඩා කාර්යක්​ෂම සේවාවක් සඳහා ඔබේ ගැටලු, යෝජනා හා චෝදනා සදහා අප විවෘතයි. දුරකතන මාර්ග, විද්‍යුත් තැපැල් හෝ පහත පෝරමය මගින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
​දුරකතන
+94 912 234 266
විද්‍යුත් තැපැල්
[email protected]
"/>