අපගේ දැක්ම.

රජයේ ඉඩම් නිසි කළමණාකරණය තුලින් දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර.

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිරවුල් කිරීම, බැහැර කිරීම හා ආදායම් රැස් කිරීම තුලින් දකුණේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය හා ආර්ථිකය නංවාලීමට දායක වීම.

ආයතනයේ විශේෂත්වය

​මතු පරපුරේ ඉඩම් අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් හා සංවර්ධනය කරමින් ඉඩමෙන් ප්‍රශස්ත ඵල නෙලන දකුණු පළාත​ක් යන දැක්ම සහිත අපගේ ආයතනය ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් සැනින් ලබාදීමට කැමැත්තෙමු.

ෆේස්බුක් පිටුව

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

ලඟදීම

නවතම පුවත්

2021 බක් මහා උළෙල
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන බක් මහා උළෙල 2021.04.09 වන දින තිස්සමහාරාම අන්දගල වැල්ල ස්ථානයේ පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2021
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2021.04.02 දින කොග්ගල ආයෝජන මණ්බල කොග්ගල ආයෝජන මණ්ඩල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
2021 වර්ෂය සඳහා කාර්ය සාධන ගිවිසුම් ආකෘතිය
2021 වර්ෂය සඳහා කාර්ය සාධන ගිවිසුම් ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉඩම්/ජනපද නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් මෙම ආදර්ශ ආකෘතිය භාගත කරන්න. ඉඩම්/ජනපද නිලධාරීන් සඳහා - tinyurl.com/16dqebn8 සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා - tinyurl.com/4fubh4cl

සම්බන්ධ වන්න අප සමග

වඩා කාර්යක්​ෂම සේවාවක් සඳහා ඔබේ ගැටලු, යෝජනා හා චෝදනා සදහා අප විවෘතයි. දුරකතන මාර්ග, විද්‍යුත් තැපැල් හෝ පහත පෝරමය මගින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
​දුරකතන
+94 912 234 266
විද්‍යුත් තැපැල්
[email protected]
"/>