අපගේ දැක්ම.

රජයේ ඉඩම් නිසි කළමණාකරණය තුලින් දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර.

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිරවුල් කිරීම, බැහැර කිරීම හා ආදායම් රැස් කිරීම තුලින් දකුණේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය හා ආර්ථිකය නංවාලීමට දායක වීම.

ආයතනයේ විශේෂත්වය

​මතු පරපුරේ ඉඩම් අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් හා සංවර්ධනය කරමින් ඉඩමෙන් ප්‍රශස්ත ඵල නෙලන දකුණු පළාත​ක් යන දැක්ම සහිත අපගේ ආයතනය ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් සැනින් ලබාදීමට කැමැත්තෙමු.

ෆේස්බුක් පිටුව

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

ලඟදීම

නවතම පුවත්

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
2021.05.20 සහ 21 යන දිනයන්හි කතරගම බෝගහපැලැස්ස පුහුණු ආයතනයේ දී සංවර්ධන නිළධාරීන් සඳහා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ දෙදින පුහුණු වැඩසටහන රටේ පවත්නා කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමන ලදී.
සංවර්ධන නිළධාරීන් සඳහා වන ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන නිළධාරීන් සඳහා රජයේ ඉඩම් ආදායම් අය කිරීම,ගිණුම් තැබීම පිළිබඳ දෙදින වැඩමුළුවක් 2021.05.20 සහ 21 දිනයන්හි කතරගම බෝගහපැලැ්ස පුහුණු ආයතනයේ දී පැවැත් වේ.
මාර්ගගත ඉඩම් තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය නිර්මාණය කිරිම සඳහා මිළ ගණන් කැඳවීම
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් විෂය කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධව ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඒකාබද්ධව කටයුතු කළ හැකි හා අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත ඇතුළත් කළ හැකි වන පරිදි මාර්ගගත ඉඩම් තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය නිර්මාණය කිරිම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය - සංචරණ සිමා අවසන් වූ දින සිට සතියකට පසු පහත සබැඳි මගින් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක. ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් සඳහා උපදෙස් පත්‍රිකාව භාගත කිරීමේ සබැඳිය - https://tinyurl.com/y9b39d53 ඉඩම් කළමනාකරණ දත්ත පද්ධතිය පිළිබඳව සැකසූ පැතුරුම්පත් භාගත කිරීමේ සබැඳිය - https://tinyurl.com/5b4b259t
වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2021
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2021.04.02 දින කොග්ගල ආයෝජන මණ්බල කොග්ගල ආයෝජන මණ්ඩල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
2021 බක් මහා උළෙල
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන බක් මහා උළෙල 2021.04.09 වන දින තිස්සමහාරාම අන්දගල වැල්ල ස්ථානයේ පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

සම්බන්ධ වන්න අප සමග

වඩා කාර්යක්​ෂම සේවාවක් සඳහා ඔබේ ගැටලු, යෝජනා හා චෝදනා සදහා අප විවෘතයි. දුරකතන මාර්ග, විද්‍යුත් තැපැල් හෝ පහත පෝරමය මගින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
​දුරකතන
+94 912 234 266
විද්‍යුත් තැපැල්
[email protected]
"/>