අපගේ දැක්ම.

රජයේ ඉඩම් නිසි කළමණාකරණය තුලින් දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර.

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිරවුල් කිරීම, බැහැර කිරීම හා ආදායම් රැස් කිරීම තුලින් දකුණේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය හා ආර්ථිකය නංවාලීමට දායක වීම.

ආයතනයේ විශේෂත්වය

​මතු පරපුරේ ඉඩම් අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් හා සංවර්ධනය කරමින් ඉඩමෙන් ප්‍රශස්ත ඵල නෙලන දකුණු පළාත​ක් යන දැක්ම සහිත අපගේ ආයතනය ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් සැනින් ලබාදීමට කැමැත්තෙමු.

ෆේස්බුක් පිටුව

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

ලඟදීම

නවතම පුවත්

2021 වර්ෂය සඳහා කාර්ය සාධන ගිවිසුම් ආකෘතිය
2021 වර්ෂය සඳහා කාර්ය සාධන ගිවිසුම් ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉඩම්/ජනපද නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් මෙම ආදර්ශ ආකෘතිය භාගත කරන්න. ඉඩම්/ජනපද නිලධාරීන් සඳහා - tinyurl.com/16dqebn8 සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා - tinyurl.com/4fubh4cl
2020/18 චක්‍රලේඛය යටතේ වාර්තා කැඳවීම.
2020/18 චක්‍ර ලේඛය යටතේ අවශේෂ කැළෑ සම්බන්ධයෙන් 2021.01.13 ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති සාකච්ඡාවට අදාළ මෙතෙක් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග මා විසින් එවා ඇති ආකෘතියට අනුව කඩිනමින් එවීමට ඉඩම් නිළධාරීන් වෙත කාරුණික ව දැනුම් දෙමි.
2021 වර්ෂය සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතා ලබා ගැනීම
SPLC/ADM/7/4/2 හා 2020.11.19 දිනැති ලිපිය අනුව 2021 වර්ෂයේ පැවැත්වීමට යෝජිත පුහුණු වැඩසටහන් තොරතුරු හා පාඨමාලා කේතයන් පහත සබැඳියෙන් භාගත කරගෙන, සම්පූර්ණ කරන ලද ඇමුණුම 02 ආකෘතිය 2020.11.30 දිනට පෙර [email protected] විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හෝ ෆැක්ස් අංක 091-2244379 වෙත හෝ තැපැල් මගින් යොමු කරන්න. https://tinyurl.com/y3sepajl
ඉඩම් නිලධාරී/සංවර්ධන නිළධාරී පුහුණු වැඩමුළුව
2020.10.25,26,27 දිනයන්හි පිළිමතලාව ග්‍රාම සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මෙම පුහුණු වැඩසටහන කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් එදින නොපැවැත් වේ.

සම්බන්ධ වන්න අප සමග

වඩා කාර්යක්​ෂම සේවාවක් සඳහා ඔබේ ගැටලු, යෝජනා හා චෝදනා සදහා අප විවෘතයි. දුරකතන මාර්ග, විද්‍යුත් තැපැල් හෝ පහත පෝරමය මගින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
​දුරකතන
+94 912 234 266
විද්‍යුත් තැපැල්
[email protected]
"/>