අපගේ දැක්ම.

රජයේ ඉඩම් නිසි කළමණාකරණය තුලින් දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර.

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිරවුල් කිරීම, බැහැර කිරීම හා ආදායම් රැස් කිරීම තුලින් දකුණේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය හා ආර්ථිකය නංවාලීමට දායක වීම.

ආයතනයේ විශේෂත්වය

​මතු පරපුරේ ඉඩම් අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් හා සංවර්ධනය කරමින් ඉඩමෙන් ප්‍රශස්ත ඵල නෙලන දකුණු පළාත​ක් යන දැක්ම සහිත අපගේ ආයතනය ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් සැනින් ලබාදීමට කැමැත්තෙමු.

ෆේස්බුක් පිටුව

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

ලඟදීම

නවතම පුවත්

සියවස් ගණනක අදිසි යදම් - උරුමය ගීතය
උරුමය වැඩසටහන මගින් නිදහස් දීමනාපත්‍ර ලබාගැනීමට ජනතාව තුළ උද්‍යෝගයක් ඇති කරනු පිණිස දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්මාණය කළ "සියවස් ගණනක අදිසි යදම්" ගීතය ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් වල ප්‍රචාරය කරන්න.https://drive.google.com/drive/folders/1aMShPiCzqekGPF81atXIebR3v3DPPnKi?usp=sharing
IRIS ව්‍යාපෘතියේ පියවරක් ලෙස WhatsApp නාලිකාව දියත් කිරීම
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ WhatsApp නාලිකාව 2024.06.05 දින නිල වශයෙන් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම නාලිකාවේ Followers ලෙස සමස්ත දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල මාණ්ඩලික නිලධාරීන්, ඉඩම් අංශ වල නිලධාරීන් හා ග්‍රාම නිලධාරීන්, ඉඩම් ආශ්‍රිත රාඅකාරි සඳහා පාර්ශ්වකාර ආයතන වන මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ, තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ, ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ හා වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු වල නිලධාරීන් මෙන්ම සමස්ත දකුණු පළාතේ සේවා ලාභී මහ ජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම අභිලාෂය වේ. 2024 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනIRIS ව්‍යාපෘතියේ පියවරක් ලෙස මෙය දියත් කරන ලදී. https://whatsapp.com/channel/0029VaHpmOG3LdQUXbJvqf2J
උරුමය වැඩසටහන යටතේ ලියාපදිංචි වීම
උරුමය වැඩසටහන යටතේ ඔබ වෙත නිකුත් කර ඇති දීමනාපත්‍ර හා බලපත්‍ර රජයට භාර දී නිදහස් දීමනාපත්‍ර (සින්නක්කර ඔප්පු) ලබා ගත හැක. මේ සඳහා ඔබ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවත්වනු ලබන ජංගම සේවා මධ්‍යස්ථාන වෙත ඔබගේ දීමනාපත්‍රය/ බලපත්‍රය, හැඳුනුම්පත හා එහි ඡායා පිටපත , දීමනාපත්‍ර ඉඩමක් නම් මාස 03ක් තුළ ලබාගත් පත්තිරුව ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. මේ සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පහත link එක භාවිතා කර ලැබෙන පෝරමය පුරවා එවන්න. (submit button click කරන්න) https://forms.gle/Z61ZAHDSSyoGxfWd9
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් පුහුණුව - වක්වැල්ල
දකුණු පළාතේ සේවය කරන සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත හා රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත පිළිබඳ තෙදින පුහුණු වැඩමුළුව 2022.10.12,13 සහ 14 යන දිනයන්හි වක්වැල්ල කළමණාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේ දි පැවැත්වේ.
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් ධුරයෙහි නව කොමසාරිස් තුමා වැඩ භාර ගැනීම
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් ලෙස සේනක පල්ලියගුරුගේ මහතා 2022.10.03 දින නව ඉඩම් කොමසාරිස් ධූරයෙහි වැඩ භාර ගැනිම.
වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් අභියෝගතා ශූරතා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2022.03.17 වන දින ගාල්ල හබරාදූව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කළාපීය ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

සම්බන්ධ වන්න අප සමග

වඩා කාර්යක්​ෂම සේවාවක් සඳහා ඔබේ ගැටලු, යෝජනා හා චෝදනා සදහා අප විවෘතයි. දුරකතන මාර්ග, විද්‍යුත් තැපැල් හෝ පහත පෝරමය මගින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
​දුරකතන
+94 912 234 266
විද්‍යුත් තැපැල්
[email protected]
"/>