අපගේ දැක්ම.

රජයේ ඉඩම් නිසි කළමණාකරණය තුලින් දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර.

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිරවුල් කිරීම, බැහැර කිරීම හා ආදායම් රැස් කිරීම තුලින් දකුණේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය හා ආර්ථිකය නංවාලීමට දායක වීම.

ආයතනයේ විශේෂත්වය

​මතු පරපුරේ ඉඩම් අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් හා සංවර්ධනය කරමින් ඉඩමෙන් ප්‍රශස්ත ඵල නෙලන දකුණු පළාත​ක් යන දැක්ම සහිත අපගේ ආයතනය ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් සැනින් ලබාදීමට කැමැත්තෙමු.

ෆේස්බුක් පිටුව

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

ලඟදීම

නවතම පුවත්

වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් අභියෝගතා ශූරතා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2022.03.17 වන දින ගාල්ල හබරාදූව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කළාපීය ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2022
ප්‍රධාන ලේකම්, වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කැඳවීම 2022 සහ උපදෙස් මාලාව ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලීය වෙබ් අඩවියේ (www.cs.sp.gov.lk) "වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2022" වෙත පිවිසීමෙන් ඔබට අයදුම් කළ හැක. ඒ සඳහා පහත සබැඳිය භාවිකා කරන්න. http://www.cs.sp.gov.lk/transfer_si.html
2022 වර්ෂය සඳහා පැවැත්විමට යෝජිත පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු
2022 වර්ෂය සඳහා පැවැත්විමට යෝජිත පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු හා පාඨමාලා කේතයන් පහත සබැඳියෙන් භාගත කර ගන්න. https://tinyurl.com/8wxefemb සියළුම නිලධාරින්ගේ පුහුණු අවශ්‍යතා පිළිබඳ තොරතුරු ඇමුණුම 02 හි සඳහන් ආකෘතිය අනුව සකස් කර 2021.11.25 දිනට පෙර [email protected] විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, ෆැක්ස් අංක 091-2244379 මගින් හෝ තැපැල් මගින් මා වෙත එවීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. ඇමුණුම 02 සබැඳිය https://tinyurl.com/4u26dvcd
ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
2021.05.20 සහ 21 යන දිනයන්හි කතරගම බෝගහපැලැස්ස පුහුණු ආයතනයේ දී සංවර්ධන නිළධාරීන් සඳහා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ දෙදින පුහුණු වැඩසටහන රටේ පවත්නා කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමන ලදී.
සංවර්ධන නිළධාරීන් සඳහා වන ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන නිළධාරීන් සඳහා රජයේ ඉඩම් ආදායම් අය කිරීම,ගිණුම් තැබීම පිළිබඳ දෙදින වැඩමුළුවක් 2021.05.20 සහ 21 දිනයන්හි කතරගම බෝගහපැලැ්ස පුහුණු ආයතනයේ දී පැවැත් වේ.
මාර්ගගත ඉඩම් තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය නිර්මාණය කිරිම සඳහා මිළ ගණන් කැඳවීම
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් විෂය කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධව ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඒකාබද්ධව කටයුතු කළ හැකි හා අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත ඇතුළත් කළ හැකි වන පරිදි මාර්ගගත ඉඩම් තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය නිර්මාණය කිරිම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය - සංචරණ සිමා අවසන් වූ දින සිට සතියකට පසු පහත සබැඳි මගින් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක. ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් සඳහා උපදෙස් පත්‍රිකාව භාගත කිරීමේ සබැඳිය - https://tinyurl.com/y9b39d53 ඉඩම් කළමනාකරණ දත්ත පද්ධතිය පිළිබඳව සැකසූ පැතුරුම්පත් භාගත කිරීමේ සබැඳිය - https://tinyurl.com/5b4b259t

සම්බන්ධ වන්න අප සමග

වඩා කාර්යක්​ෂම සේවාවක් සඳහා ඔබේ ගැටලු, යෝජනා හා චෝදනා සදහා අප විවෘතයි. දුරකතන මාර්ග, විද්‍යුත් තැපැල් හෝ පහත පෝරමය මගින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
​දුරකතන
+94 912 234 266
විද්‍යුත් තැපැල්
[email protected]
"/>