අපගේ දැක්ම.

රජයේ ඉඩම් නිසි කළමණාකරණය තුලින් දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්වීම.

අපගේ මෙහෙවර.

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිරවුල් කිරීම, බැහැර කිරීම හා ආදායම් රැස් කිරීම තුලින් දකුණේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය හා ආර්ථිකය නංවාලීමට දායක වීම.

ආයතනයේ විශේෂත්වය

​මතු පරපුරේ ඉඩම් අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් හා සංවර්ධනය කරමින් ඉඩමෙන් ප්‍රශස්ත ඵල නෙලන දකුණු පළාත​ක් යන දැක්ම සහිත අපගේ ආයතනය ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් සැනින් ලබාදීමට කැමැත්තෙමු.

ෆේස්බුක් පිටුව

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

ලඟදීම

නවතම පුවත්

2021 වර්ෂය සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතා ලබා ගැනීම
SPLC/ADM/7/4/2 හා 2020.11.19 දිනැති ලිපිය අනුව 2021 වර්ෂයේ පැවැත්වීමට යෝජිත පුහුණු වැඩසටහන් තොරතුරු හා පාඨමාලා කේතයන් පහත සබැඳියෙන් භාගත කරගෙන, සම්පූර්ණ කරන ලද ඇමුණුම 02 ආකෘතිය 2020.11.30 දිනට පෙර [email protected] විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හෝ ෆැක්ස් අංක 091-2244379 වෙත හෝ තැපැල් මගින් යොමු කරන්න. https://tinyurl.com/y3sepajl
ඉඩම් නිලධාරී/සංවර්ධන නිළධාරී පුහුණු වැඩමුළුව
2020.10.25,26,27 දිනයන්හි පිළිමතලාව ග්‍රාම සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මෙම පුහුණු වැඩසටහන කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් එදින නොපැවැත් වේ.
මැනුම් සැලැස්ම සකස් කිරීමේ වැඩසටහන-2021
2020.10.29 දින වක්වැල්ල පුහුණු ආයතනයේ දී දකුණු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සහ ඉඩම් නිළධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 2021 මැනුම් සැලැස්ම සකස් කිරීමේ සාකච්ජාව කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් එදින නොපැවැත්වේ.
ඉඩම් නිළධාරි/සංවර්ධන නිළධාරීන් සදහා වන ඉඩම් රාජකාරි පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
දකුණු පලාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් නිලධාරින් /ජනපද නිළධාරීන් /සංවර්ධන නළධාරීන් සඳහා 2020.10.25,26,27 යන දිනයන්හි පිළිමතලාව ග්‍රාම සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත්විමට නියමිතව තිබූ පුහුණු වැඩසටහන රටේ පවතින කොරෝනා තත්වය හේතුවෙන් එම දිනයන් හි නොපැවැත්වෙන බව දැනුම් දෙමි.
කිසිඳු ලියවිල්ලක් නොමැතිව රජයේ ඉඩම්වල පදිංචි හෝ සංවර්ධනය කර ඇති පුද්ගලයන් වෙත නීත්‍යානුකූල ලේඛන ලබා දීම කඩිනම් කිරීම.
රජයේ ඉඩම් කොටසක ස්ථිර නිවාස ඉදිකර,කෘෂිකාර්මික කටයුතු පවත්වාගෙන යන හෝ ඕනෑම සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කරමින් භුක්ති විදින පුද්ගලයන් සඳහා නීත්‍යානුකූල ලියවිලි ලබාදීමට සමස්ථ දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි (විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත කොලඹ සහ ගමිපහ දිස්ත්‍රික්ක හැර )සුදුස්සන් තෝරා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ඔබගේ අයදුම්පත්‍රය නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කර ඉඩම පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට හෝ ග්‍රාම නිලධාරී/ක්ෂේත්‍ර නිළධාරී වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලෙස මෙයින් දන්වා සිටිමි. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2020.09.30 වේ. එසේ ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ලියාපදිංචි අයදුම්කරුවන් සඳහා 2020.11.01 සිට 2020.11.21 අතරතුර දිනයන්හි ප්‍රාදේශීය ලේකම් ටිසින් ඉඩම් කච්චේරි පවත්වනු ලැබේ. අයදුම්පත්‍රය පහත සබැඳියෙන් භාගත කර ගන්න. https://tinyurl.com/yxl476se
සඟරාව හා කෙටි චිත්‍රපටය එලිදැක්වීම
දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එලිදක්වන "මිහිසර"සගරාවේ මංගල කළාපය එලිදැක්වීම සහ ඉඩම් රාජකාරි අළෙලා සකස් කරන ලද කෙටි චිත්‍රපටය ප්‍රථමවරට තිරගත කිරීම 2020.10.05 වන දින දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලී ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුකාර කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත් වේ.මෙම උත්සවය සඳහා දකුණු පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්තව සේවය කරන සියළුම ඉඩම් නිළධාරින්,ජනපද නිළධාරීන් සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් සහභාගී විය යුතුය.

සම්බන්ධ වන්න අප සමග

වඩා කාර්යක්​ෂම සේවාවක් සඳහා ඔබේ ගැටලු, යෝජනා හා චෝදනා සදහා අප විවෘතයි. දුරකතන මාර්ග, විද්‍යුත් තැපැල් හෝ පහත පෝරමය මගින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
​දුරකතන
+94 912 234 266
විද්‍යුත් තැපැල්
[email protected]
"/>